Bölümümüzde gıda maddelerinin temel kimyasal özelliklerinin belirlenebildiği, mikrobiyolojik, kromatografik ve/veya spektrofotometrik olarak ayrıntılı analizlerinin yapılabildiği bir Gıda Analiz Laboratuvarı bulunmaktadır. Laboratuvarımız, üniversitemiz bünyesinde yürütülmekte olan ve yürütülecek bilimsel araştırma amaçlı çalışmaların yanı sıra, talep doğrultusunda üniversite dışından analiz ihtiyaçlarına ve endüstriyel hizmetlere de yanıt vermektedir.