30 Ocak 2015 Cuma günü Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ve Anamed & Analitik Grubu işbirliği ile Karaman'da düzenlenen "Püskürtmeli Kurutucu Çalıştayı"na katıldık. KMÜ Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Yalçın Coşkuner'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu çalıştaya, Adana BTÜ Gıda Mühendisliği öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri olarak yüksek bir katılım sağladık. Çalıştay açılış konuşmalarının ardından Araş. Gör. Fuat Gökbel'in püskürtmeli kurutucu kullanım alanlarıyla ilgili sunumuyla devam etti. Ardından laboratuvar ortamında püskürtmeli kurutucu ile kök boya uygulaması gösterildi ve püskürtmeli kurutulmuş kök boyalarla ebru yapma imkanı sunuldu. Çalıştay katılımcalara sertifikaların takdim edilmesiyle sona erdi.