Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Gıda Mühendisliği Laboratuvarları üniversitemiz bünyesinde halen kurulu bulunan 9 laboratuvardan birisi olup, gelişmiş enstrümental, analitik ve mikrobiyolojik cihazları bünyesinde bulundurmaktadır.Enstrümental Analiz Laboratuvarımızda bulunan temel cihazlar, marka/model özellikleriyle "Alt Yapı" bölümünde ayrıntılı olarak verilmiştir.