Prof. Dr.HAŞİM KELEBEK
GIDA TEKNOLOJİSİ
2103
hkelebek @ adanabtu.edu.tr
Prof. Dr.OSMAN KOLA
GIDA TEKNOLOJİSİ
2040
okola @ adanabtu.edu.tr
Doç. Dr.AYSUN ŞENER
GIDA TEKNOLOJİSİ
2154
asener @ adanabtu.edu.tr
Doktor Öğretim Üyesi Dr.ALİ EMRAH ÇETİN
GIDA TEKNOLOJİSİ
2033
aecetin @ adanabtu.edu.tr
Doktor Öğretim Üyesi Dr.LEVENT YURDAER AYDEMİR
GIDA BİLİMLERİ
2129
lyaydemir @ adanabtu.edu.tr
Doktor Öğretim Üyesi Dr.MURAT REİS AKKAYA
GIDA TEKNOLOJİSİ
2153
mrakkaya @ adanabtu.edu.tr
Doktor Öğretim Üyesi Dr.PINAR KADİROĞLU
GIDA BİLİMLERİ
2120
pkadiroglu @ adanabtu.edu.tr
Doktor Öğretim Üyesi Dr.ZAFER ERBAY
GIDA TEKNOLOJİSİ
2080
zerbay @ adanabtu.edu.tr
Öğr. Gör. NURTEN CENGİZ
GIDA TEKNOLOJİSİ
2068
nkurt @ adanabtu.edu.tr
Arş. Gör. BURÇAK UÇAR
GIDA TEKNOLOJİSİ
2036
bucar @ adanabtu.edu.tr
Arş. Gör. CENNET PELİN BOYACI GÜNDÜZ (ÖYP)
GIDA BİLİMLERİ
cpbgunduz @ adanabtu.edu.tr
Arş. Gör. ERVA PARILDI
GIDA TEKNOLOJİSİ
eparildi @ adanabtu.edu.tr
Arş. Gör. ÖZLEM ZAMBAK (ÖYP)
GIDA TEKNOLOJİSİ
ozambak @ adanabtu.edu.tr
Arş. Gör. Dr.SELİN YABACI KARAOĞLAN
GIDA BİLİMLERİ
2069
syabaci @ adanabtu.edu.tr
Arş. Gör. SEMİH LATİF İPEK
GIDA TEKNOLOJİSİ
2093
slipek @ adanabtu.edu.tr
Arş. Gör. SEVGİN DIBLAN
GIDA TEKNOLOJİSİ
2082
sdiblan @ adanabtu.edu.tr
Arş. Gör. TUBA TAT (ÖYP)
GIDA TEKNOLOJİSİ
ttat @ adanabtu.edu.tr

      
Doktor Öğretim Üyesi ALİ EMRAH ÇETİN
GIDA TEKNOLOJİSİ
2033
aecetin @ adanabtu.edu.tr
Doç. Dr.AYSUN ŞENER
GIDA TEKNOLOJİSİ
2154
asener @ adanabtu.edu.tr
Arş. Gör. BURÇAK UÇAR
GIDA TEKNOLOJİSİ
2036
bucar @ adanabtu.edu.tr
Arş. Gör. CENNET PELİN BOYACI GÜNDÜZ (ÖYP)
GIDA BİLİMLERİ
cpbgunduz @ adanabtu.edu.tr
Arş. Gör. ERVA PARILDI
GIDA TEKNOLOJİSİ
eparildi @ adanabtu.edu.tr
Prof. Dr.HAŞİM KELEBEK
GIDA TEKNOLOJİSİ
2103
hkelebek @ adanabtu.edu.tr
Doktor Öğretim Üyesi LEVENT YURDAER AYDEMİR
GIDA BİLİMLERİ
2129
lyaydemir @ adanabtu.edu.tr
Doktor Öğretim Üyesi Dr.MURAT REİS AKKAYA
GIDA TEKNOLOJİSİ
2153
mrakkaya @ adanabtu.edu.tr
Öğr. Gör. NURTEN CENGİZ
GIDA TEKNOLOJİSİ
2068
nkurt @ adanabtu.edu.tr
Prof. Dr.OSMAN KOLA
GIDA TEKNOLOJİSİ
2040
okola @ adanabtu.edu.tr
Arş. Gör. ÖZLEM ZAMBAK (ÖYP)
GIDA TEKNOLOJİSİ
ozambak @ adanabtu.edu.tr
Doktor Öğretim Üyesi Dr.PINAR KADİROĞLU
GIDA BİLİMLERİ
2120
pkadiroglu @ adanabtu.edu.tr
Arş. Gör. SELİN YABACI KARAOĞLAN
GIDA BİLİMLERİ
2069
syabaci @ adanabtu.edu.tr
Arş. Gör. SEMİH LATİF İPEK
GIDA TEKNOLOJİSİ
2093
slipek @ adanabtu.edu.tr
Arş. Gör. SEVGİN DIBLAN
GIDA TEKNOLOJİSİ
2082
sdiblan @ adanabtu.edu.tr
Arş. Gör. TUBA TAT (ÖYP)
GIDA TEKNOLOJİSİ
ttat @ adanabtu.edu.tr
Doktor Öğretim Üyesi ZAFER ERBAY
GIDA TEKNOLOJİSİ
2080
zerbay @ adanabtu.edu.tr

GIDA BİLİMLERİ
Arş. Gör. CENNET PELİN BOYACI GÜNDÜZ (ÖYP)
cpbgunduz @ adanabtu.edu.tr
Arş. Gör. Dr.SELİN YABACI KARAOĞLAN
2069
syabaci @ adanabtu.edu.tr
Doktor Öğretim Üyesi Dr.LEVENT YURDAER AYDEMİR
2129
lyaydemir @ adanabtu.edu.tr
Doktor Öğretim Üyesi Dr.PINAR KADİROĞLU
2120
pkadiroglu @ adanabtu.edu.tr
GIDA TEKNOLOJİSİ
Prof. Dr.HAŞİM KELEBEK
2103
hkelebek @ adanabtu.edu.tr
Prof. Dr.OSMAN KOLA
2040
okola @ adanabtu.edu.tr
Doç. Dr.AYSUN ŞENER
2154
asener @ adanabtu.edu.tr
Öğr. Gör. NURTEN CENGİZ
2068
nkurt @ adanabtu.edu.tr
Arş. Gör. BURÇAK UÇAR
2036
bucar @ adanabtu.edu.tr
Arş. Gör. ERVA PARILDI
eparildi @ adanabtu.edu.tr
Arş. Gör. ÖZLEM ZAMBAK (ÖYP)
ozambak @ adanabtu.edu.tr
Arş. Gör. SEMİH LATİF İPEK
2093
slipek @ adanabtu.edu.tr
Arş. Gör. SEVGİN DIBLAN
2082
sdiblan @ adanabtu.edu.tr
Arş. Gör. TUBA TAT (ÖYP)
ttat @ adanabtu.edu.tr
Doktor Öğretim Üyesi Dr.ALİ EMRAH ÇETİN
2033
aecetin @ adanabtu.edu.tr
Doktor Öğretim Üyesi Dr.MURAT REİS AKKAYA
2153
mrakkaya @ adanabtu.edu.tr
Doktor Öğretim Üyesi Dr.ZAFER ERBAY
2080
zerbay @ adanabtu.edu.tr