Başlangıç ve Bitiş Tarihi
25.01.2018- 25.01.2018
Başlangıç ve Bitiş Saati
12:01- 12:01
Yer / Adres :
Web Adresi :
E-posta Adresi :
İlgili Kişi :
Gıda Mühendisliği Yüksek Lisans Öğrencileri Tez Önerisi Sunumları Başarı ile Tamamlandı.


Gıda Mühendisliği Yüksek Lisans Öğrencileri Tez Önerisi Sunumları Başarı ile Tamamlandı

Gıda mühendisliği tezli yüksek lisans programına kayıtlı öğrencilerimiz tez öneri sunumlarını 23-24 Ocak 2018 tarihlerinde başarı ile tamamladılar.
Tez Öneri Sunumu yapan öğrencilerimiz
Arife Davarcı, Danışman: Prof. Dr. Haşim Kelebek
Dilem Tanrıseven, Danışman: Prof. Dr. Haşim Kelebek
Araş. Gör. Erva Parıldı, Danışman: Prof. Dr. Osman Kola
Sibel Aydın, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Pınar Kadiroğlu
Ozan Kırlangıç, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Pınar Kadiroğlu
Araş. Gör. Halil Ekici, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Pınar Kadiroğlu
Fatma Gizem Akçakaya, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Levent Yurdaer Aydemir