Başlangıç ve Bitiş Tarihi
17.11.2017- 17.11.2017
Başlangıç ve Bitiş Saati
12:11- 12:11
Yer / Adres :
Web Adresi :
E-posta Adresi :
İlgili Kişi :
10. Gıda Mühendisliği Kongresi

9-11 Kasım 2017 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen 10.Gıda Mühendisliği Kongresi’ne Bölümümüz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Haşim Kelebek bir sözlü sunum, bir poster sunum, Yrd.Doç.Dr. Zafer Erbay üç poster sunum, Yrd. Doç. Dr. Pınar Kadiroğlu bir poster sunum ile katılmıştır.  Kongreye lisans öğrencilerimiz de dinleyici olarak katılmışlardır.


    


Aşağıda bildirilerin başlıklarını ve yazarlarını bulabilirsiniz.

 

Kelebek H., Dıblan S., Kadiroğlu P., Sevindik O., Selli S. Siyah ve yeşil çaylardaki fenolik bileşiklerin karakterizasyonu ve antioksidan kapasite potansiyelinin belirlenmesi.

Kelebek H., Uçar B., Kadiroğlu P., Kesen S., Kola O., Selli S. Domates salçasının farklı endüstriyel üretimlerinin karotenoidler üzerine etkileri.

Salum, P., Erbay, Z., Selli, S. Türkiye’de üretilen enzim modifiye süt ürünlerinin uçucu bileşik kompozisyonları.

Salum, P., Gövce, G., Kendirci, P., Baş, D., Kelebek, H., Çam, M., Erbay, Z. Farklı endopeptidaz ve ekzopeptidaz enzimlerinin birlikte kullanımlarının enzim modifiye peynir üretiminde olgunlaşma parametrelerine etkileri.

Himmetağaoğlu, A.B., Erbay, Z., Çam, M. Farklı enkapsülasyon duvar materyallerinin ve oranlarının emülsiyon damlacık boyutunun değişimi üzerine etkileri.

Ekici H., Kadiroğlu P. Yeni nesil dizileme analizlerinin gıda güvenliğindeki önemi