Başlangıç ve Bitiş Tarihi
15.06.2015- 21.06.2015
Başlangıç ve Bitiş Saati
12:06- 12:06
Yer / Adres :
Web Adresi :
E-posta Adresi :
İlgili Kişi :
Arş. Gör. Selin Nazmiye Yabacı Karaoğlan doktora derecesini almaya hak kazandı

Bölümümüz araştırma görevlilerinden Selin Nazmiye Yabacı Karaoğlan “Yöre özelliklerinin Bornova misketi üzümü ve şarabının kalite parametreleri, aroma ve fenol bileşikleri üzerine etkileri” başlıklı tez savunmasını gerçekleştirerek Çukurova Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nden doktora derecesi almaya hak kazanmıştır. Kendisine akademik hayatında başarılar dileriz.