Başlangıç ve Bitiş Tarihi
21.05.2013- 21.05.2013
Başlangıç ve Bitiş Saati
12:05- 12:05
Yer / Adres :
Web Adresi :
E-posta Adresi :
İlgili Kişi :
Gıda Mühendisliği Koordinasyon Kurulu Toplantısı Denizli'de Gerçekleştirildi
  Bölüm Öğretim Üyelerimiz Gıda Mühendisliği Koordinasyon Kurulu Toplantısına Katıldı. 

Her yıl farklı bir Üniversitenin Gıda Mühendisliği Bölümü ev sahipliği ve organizasyonu ile düzenlenen, Gıda Mühendisliği Koordinasyon Kurulu Toplantıları‘nın 6.sı, 17-18 Mayıs 2013 tarihlerinde Pamukkale Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü ev sahipliğinde Denizli‘de gerçekleştirildi.

Ülke çapındaki çeşitli üniversitelerin Gıda Mühendisliği Bölümleri‘nden yaklaşık 70 akademisyenin katıldığı toplantının ilk gününde, "Gıda Mühendisliği Bölümlerindeki eğitim programları, öğrenci temsilciliği - üniversite/bölüm yönetimi ilişkileri, gıda mühendisinin mesleki etik kodu ve kılavuzu ile e-posta grubunun aktifleştirilmesi" konuları konuşuldu.

Toplantının ikinci gününde ise; kamu ve özel sektör temsilcileri ile birlikte paydaşların katılımıyla, "Gıda Mühendislerinden ve Oda‘dan beklentiler, üniversiteler, sektör bileşenleri ve paydaşların birlikte yapabileceği muhtemel işbirlikleri, ortak çalışma alanlarının tespiti ile gıda alanındaki bilgi kirliliğinin önlenmesine yönelik olarak getirilebilecek somut çözüm önerileri" tartışıldı.

Özel sektör temsilcilerinin ve üniversitelerin Gıda Mühendisliği Bölümlerinden akademisyenlerin yoğun katılımları ile gerçekleştirilen toplantı sonunda, bir sonraki toplantının Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü ev sahipliğinde Kahramanmaraş‘ta yapılmasına karar verildi.