Başlangıç ve Bitiş Tarihi
18.03.2013- 18.03.2013
Başlangıç ve Bitiş Saati
12:03- 12:03
Yer / Adres :
Web Adresi :
E-posta Adresi :
İlgili Kişi :
Öğretim Elemanlarımız Eğitim Kursuna Katıldı...
Öğretim elemanlarımızdan Yrd.Doç.Dr. Ali Emrah Çetin ve Araş. Gör. Burçak Uçar Mersin Üniversitesi tarafından düzenlenen Nano Teknoloji Temelli Real-Time PCR Teknikleri Uygulamalı Eğitim Kurusuna katılmışlardır.