Başlangıç ve Bitiş Tarihi
01.02.2013- 01.01.2014
Başlangıç ve Bitiş Saati
12:02- 12:01
Yer / Adres :
Web Adresi :
E-posta Adresi :
İlgili Kişi :
Araş. Gör. Alımları Yapıldı...
10 Ocak 2013 - Adana BTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü ilk Öğretim Üyesi ve Araş.Gör. Alımları gerçekleştirildi.