On 25th-26th April 2019, we represented to our department at the "2.Ulusal Sütçülük Kongresi" held in Ege University, İzmir:
        


Pelin Salum, Perihan Kendirci, Deniz Baş, Zafer Erbay, 2019. Enzim modifiye peynir üretiminde kullanılan farklı ticari lipazların ürün uçucu bileşiklerin kompozisyonu üzerine etkisi, 2.Ulusal Sütçülük Kongresi, 25-26 Nisan 2019, İzmir - Türkiye, Bildiriler Kitabı, 77-78.

Enise Betül Bolat, Zafer Erbay, 2019. Enzim modifiye peynir üretim teknikleri ve üretim parametrelerinin etkileri, 2.Ulusal Sütçülük Kongresi, 25-26 Nisan 2019, İzmir - Türkiye, Bildiriler Kitabı, 91-92.

Özlem Uğurlu, Zafer Erbay, 2019. Peynir ve kazein hidrolizatlarında bulunan biyoaktif peptitlerin antimikrobiyal potansiyelleri, 2.Ulusal Sütçülük Kongresi, 25-26 Nisan 2019, İzmir - Türkiye, Bildiriler Kitabı, 162.

Esmanur Uçal, Zafer Erbay, 2019. Ekserji analiz yöntemlerinin süt işleme sistemlerindeki uygulamaları, 2.Ulusal Sütçülük Kongresi, 25-26 Nisan 2019, İzmir - Türkiye, Bildiriler Kitabı, 172.

Aysun Altınyüzük, Zafer Erbay, 2019. Enzim modifiye peynirlerin sağlık üzerine etkileri, 2.Ulusal Sütçülük Kongresi, 25-26 Nisan 2019, İzmir - Türkiye, Bildiriler Kitabı, 187.