TUBITAK PROJECTS COORDINATED BY OUR DEPARTMENT MEMBERS
 1. Project Title : Suda Çözünür Kuru Baklagil Hidrokolloitleri ile Fortifiye Edilmiş Fonksiyonel Erişte            Üretimi
Project Cordinator: Asst. Prof. Dr. Levent Yurdaer AYDEMİR
Researcher: Asst. Prof. Dr. Kevser KAHRAMAN
Project Scholar: -
Project Budget: 84.800 TL
Project Duration: 2017, 2 years
2. Project Title: Mikroenkapsüle krema tozu üretimi ve optimizasyonu
Project Cordinator: Asst. Prof. Dr. Zafer ERBAY
Researcher: Doç. Dr. Mustafa ÇAM
Project Scholar: Ahsen Burçin HİMMETAĞAOĞLU, Gökçe GÖVCE, Serap BERKTAŞ 
Project Budget:: 27.000 TL
Project Duration: 2016, 1 year
3. Project Title: Olgun peynir lezzetien sahip mikroenkapsüle enzim modifiye peynir tozu üretimi
Project CordinatorAssoc. Prof. Dr. Zafer ERBAY
Researcher: Asst. Prof. Dr. Deniz BAŞ, Asst. Prof. Dr. Perihan Kendirci
Project Scholars: Pelin SALUM ERBAY, Serap BERKTAŞ
Project Budget: 337.000 TL
Project Duration: 2015, 3 years
4. Project Title : Domates salçasının endüstriyel üretiminde işlem basamaklarının aroma, aroma-aktif ve boyoaktif bileşenler üzerine etkisi
Project Cordinator: Prof. Dr. Haşim KELEBEK
Researcher: Prof. Dr. Osman KOLA, Asst. Prof. Dr. Songül Kesen
Project Scholar: Burçak UÇAR, Başak ÇETİNER
Project Budget:: 49.000 TL
Project Duration: 2014, 2 years
TUBITAK PROJECTS OF OUR DEPARTMENT MEMBERS AS RESEARCHER
1. Project Title: Akdeniz ülkeleri naturel sızma zeytin yağlarının profillerinin ve parmak izlerinin belirlenmesi
Researcher: Prof. Dr. Haşim KELEBEK
Project Budget: 600.000 €
Project Duration: 2016, 3 yıl
2. Project Title Seramik tübüler MF-UF-NF modüllerinin mikro/nano tasarımı ve endüstriyel atık su yönetiminde kullanımlarının araştırılması
Researcher: Yrd. Doç. Dr. Ali Emrah ÇETİN
Project Budget: 500.00 TL
Project Duration: 2014, 2 years
 
BAP PROJECTS COORDINATED BY OUR DEPARTMENT MEMBERS
1. Project Title: Yeni Nesil Dizileme ile Endüstriyel Şalgam Suyu Üretiminde Etkili Mikrofloranın Belirlenmesi 
Project Cordinator: Asst. Prof. Dr. Pınar Kadiroğlu 
Researcher: Halil Ekici, Sevgin Dıblan
Project Budget:15.000 TL
Project Duration: 2018, 12 months
2. Project Title: Rekombinant DNA Teknolojisi ile D-Psikoz 3-Epimeraz (DPE) Üretimi 
Project Cordinator: Prof. Dr. Osman Kola
Researcher: Asst. Prof. Dr. Murat Reis Akkaya, Erva Parıldı, Nurten CENGİZ
Project Budget: 14.649,50 TL
Project Duration: 2018, 12 months
3. Project Title: D-Tagatoz 3-Epimeraz (D-TE) Enzimi Üretimi ve Fruktozdan Alluloz (Psikoz) Eldesi
Project Cordinator: Prof. Dr. Osman Kola
Researcher: Erva Parıldı
Project Budget: 5.740,09 TL
Project Duration: 2018, 12 months
4. Project Title : Farklı Hasat Dönemlerinin Uzun ve Kırmızı Antepfıstığı Çeşitlerinin Fenolik Bileşikleri ve Diğer Bazı Önemli Kalite Parametreleri Üzerine Etkileri 
Project Cordinator: Prof. Dr. Haşim Kelebek
Researcher:  
Project Budget: 10.000 TL
Project Duration: 2018, 12 months
5. Project Title: İklim değişikliği Parametelerinin (sıcaklık artışı, karbondioksit konsantrasyonunda artış ve kuraklık) Üzüm Bileşimi ve Aroması (Vitis vinifera L.) Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi
Project Cordinator: Dr. Selin YABACI KARAOĞLAN
Researcher: Prof.Dr. Juan Jose IRİGOYEN, Dr. Fermin MORALES, Tefide KIZILDENİZ, Dr. Inmaculada PASCUAL, Prof.Dr. Turgut CABAROĞLU
Project Budget: 9.929 TL
Project Duration: 2017, 1 year
6. Project Title: Bazı Yüksek Antioksidan Aktiviteye Sahip Bitki Çaylarının Demleme Koşullarının Optimizasyonu ve Farklı Depolama Koşullarındaki Kararlılıklarının Belirlenmesi
Project Cordinator: Asst. Prof. Dr. Levent Yurdaer AYDEMİR
Researcher: Fatma Gizem AKÇAKAYA
Project Budget: 9.915 TL
Project Duration: 2017, 1 year
7. Project Title: Yeşil Ceviz Kabuklarının Biyoaktif ve Antimikrobiyal Özelliklerinin Belirlenmesi
Project Cordinator: Asst. Prof. Dr. Pınar KADİROĞLU
Researcher: Prof. Dr. Haşim KELEBEK
Project Budget: 15.000 TL
Project Duration: 2016, 1 year
8. Project Title: Süt Yağının Tozlaştırılmasında Uygun Mikroenkapsülasyon Materyallerinin ve Formülasyonunun Belirlenmesi
Project Cordinator :Assoc. Prof. Dr. Zafer ERBAY
Researcher: Ahsen Burçin HİMMETAĞAOĞLU
Project Budget: 15.000 TL
Project Duration: 2015, 1 year
9. Project Title: Stevia Rebaudiana Bertoni Bitkisinden Elde Edilen ve Doğal Tatlandırıcı Özelliğine Sahip Steviol Glikozitlerinden Rebaudioside A'nın Çözünürlük Değerlerinin Belirlenmesi
Project Cordinator: Asst. Prof. Dr. Ali Emrah ÇETİN
Researcher: Prof. Dr. Osman KOLA, Prof. Dr. Haşim KELEBEK, Assoc. Prof. Dr. M. Sertaç ÖZER
Project Budget: 15.000 TL
Project Duration: 2015, 1 year
10. Project Title Baklagillerden Elde Edilen Fenolik Ekstraktların S. aureus Üzerine Antimikrobiyal Etkisinin Belirlenmesi
Project Cordinator Asst. Prof. Dr. Pınar KADİROĞLU
Researcher: Asst. Prof. Dr. Levent Yurdaer AYDEMİR, Burçak UÇAR, Sevgin DIBLAN
Project Budget: 15.000 TL
Project Duration: 2015, 1 year
11. Project Title: Farklı Yıl ve Bölgelerde Yetiştirilen Yerli Nohut Çeşitlerinin Fonksiyonel ve Biyoaktif Özelliklerinin Belirlenmesi 
Project Cordinator: Asst. Prof. Dr. Levent Yurdaer AYDEMİR
Researcher: Asst. Prof. Dr. Pınar KADİROĞLU
Project Budget: :  10.000 TL
Project Duration: 2015, 1 year
12. Project Title: Ozmotik Dehidrasyon ile Kurutulan Cherry Domatesinin Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinde Meydana Gelen Değişmeler
Project Cordinator: Prof. Dr. Osman KOLA
Researcher: Assoc. Prof. Dr. M. Sertaç ÖZER, Prof. Dr. Haşim KELEBEK, Asst. Prof. Dr. Ali Emrah ÇETİN, Asst. Prof. Dr. Zafer ERBAY, Asst. Prof. Dr. Pınar KADİROĞLU 
Project Budget: 15.000 TL
Project Duration: 2014, 1 year
13. Project Title: Şalgamlardaki Biyoaktif Bileşiklerin ve Antioksidan Kapasitelerinin Belirlenmesi
Project Cordinator: Prof. Dr. Haşim KELEBEK
Researcher: Prof. Dr. Osman KOLA, Asst. Prof. Dr. Pınar KADİROĞLU
Project Budget: 15.000 TL
Project Duration: 2014, 1 year