On 25th-26th May 2017, we represented to our department at the "1.Ulusal Sütçülük Kongresi" held in Ankara

1) Title: "Enzim modifiye peynir üretiminde kullanılabilen farklı ticari proteolitik enzimlerin olgunlaşma parametrelerine bireysel etkilerinin belirlenmesi"; Authors: Gökçe Gövce, Pelin Salum, Perihan Kendirci, Deniz Baş, Zafer Erbay. Presented by Zafer ERBAY

2) Title: "Mikroenkapsüle krema tozu üretimi için uygun emülsiyon formülasyonunun belirlenmesi"; Authors: Ahsen Burçin Himmetağaoğlu, Zafer Erbay, Mustafa Çam. Presented by Ahsen Burçin Himmetağaoğlu