Start and End Date
26.05.2017- 26.05.2017
Start and End Hour
12:05- 12:05
Location / Address :
Web Address :
Email Address :
Contact Person :
1st National Dairy Congress
Our Department was presented at the 1st National Dairy Congress held in Ankara on 25-26th May with the presentations given below;

1)  "Enzim modifiye peynir üretiminde kullanılabilen farklı ticari proteolitik enzimlerin olgunlaşma parametrelerine bireysel etkilerinin belirlenmesi"; Writers: Gökçe Gövce, Pelin Salum, Perihan Kendirci, Deniz Baş, Zafer Erbay. Presented by Zafer Erbay.

2) "Mikroenkapsüle krema tozu üretimi için uygun emülsiyon formülasyonunun belirlenmesi"; Writers: Ahsen Burçin Himmetağaoğlu, Zafer Erbay, Mustafa Çam. Presented by Ahsen Burçin Himmetağaoğlu.