Gıda mühendisliği lisans programından mezun olan gıda mühendisleri aşağıdaki bilgi, beceri ve yetenekleri taşır:
  • Gıda Mühendisliği problemlerini tanımlayabilmek, formüle edebilmek ve çözebilmek için temel bilimler ve temel mühendislik bilgilerini kullanabilme.
  • Deney tasarlayıp yürütebilmek, sonuçlarını analiz edip yorumlayarak sunabilmek ve bu amaçla gerekli modern mühendislik donanımlarını kullanabilme.
  • Veri toplama, yorumlama, modelleme, raporlama ve teknik çizimleri okuyabilme.
  • Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern mühendislik yöntemlerini ve bilgiye ulaşmada çağdaş yöntemleri kullanabilme.
  • Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
  • Gıda mühendisliği mesleğinin uygulandığı kurumlarda, lider ve/veya çok disiplinli takımların elemanı olarak görevler üstlenebilme.
  • Gıda mühendisliğinin küresel ve ulusal boyutlardaki etkileri hakkında bilgi sahibi olabilme.
  • Gıda mühendisliğinin güncel ve çağdaş konularına ilişkin bilgi ile yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği dair bilince sahibi olabilme, ve bunu gerçekleştirebilme,
  • Mesleki sorumluluk ve etik duyarlılıkla toplumsal çıkarları gözetme,